Pamokų laikas

Pamokų laikas

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 12:00 – 12:45
6. 12.55 – 12.40


Reklamoshttp://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=ramutesklase.tk&chld=H|0

lietuva

https://www.parodamokykla.lt/
EMA
LMNSC


mukis 
mukis


mukis 

mukis

MAŽASIS DIKTANTAS


http://ramutesklase.tk/dokumentai/image123.jpg

 epeliukai.lt
galvokzaliai

mukis 

mukis
mukis 

mukis

img


img
img
imgMokytojoms

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Įgyvendinant projektą  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,  pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų  27 veiklų  aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.  Šie aprašai yra patalpinti  projekto  svetainėje  “Vedlys”

                                         www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4

Prieš pradedant naudotis aprašais, prašytume susipažinti su „Medžiaga mokytojams 1–4 kl.“.


http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Metodinė priemonė „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“.

Metodinė priemonė parengta atsižvelgiant į naujausią teorinę literatūrą bei tarptautinių skaitymo gebėjimų tyrimų (PIRLS, PISA ir kt.) išvadas ir rekomendacijas, vadovaujantis Bendrosiose pradinio ugdymo programose numatytais lietuvių kalbos ugdymo reikalavimais. Šia priemone siekiama padėti pradinių klasių mokytojams suprasti, kokių skaitymo gebėjimų labiausiai trūksta jų vaikams ir kodėl, bei pateikti įrankius, padėsiančius siekti geresnių skaitymo rezultatų jų klasėse. Metodinėje priemonėje pateiktas skaitymo ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais mokytojui, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kitus gebėjimus. Pateikiamos užduotys padės ugdyti ne tik kalbinius (skaitymo technikos, teksto suvokimo, interpretavimo ir kt.) gebėjimus, bet ir pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę, socialinę kompetencijas. 

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Mąstymo žemėlapiai matematikos pamokose

zemelapis

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės ir iššūkiai

zmogelius
Žemėlapių kortelės

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Naujausi leidiniai


http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Nuotoliniai mokymosi kursai pedagogams:

https://www.pedagogas.lt/renginiai

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Virtuali mokymosi aplinka „Kūrybos aikštė". http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma_pradzia/       

         

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

               

Naudinga informacija pamokoms ir galimybė pasidalinti patirtimi.

http://vaizdopamokos.lt/mokytojams/

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Nemažai video, žaidimų mokinukams ir kt. medžiagos pamokoms...

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Svetainės

 http://klaipedospradinukai.jimdo.com/

 

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Puslapis, kuriame daug naudingos informacijos pamokoms. http://atviras-langas.blogspot.lt/

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

Tai turtinga ir naudinga svetainė, kurioje daug įdomios medžiagos ir siuntinių įvairiomis temomis
http://kristianaweebly.weebly.com/

-

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif

----------

Medžiaga iš Ramutės Bytautės seminaro "Tyrinėk, stebėk, atrask"M. Mažvydo progimnazijoje 

http://klaipedospradinukai.jimdo.com/id%C4%97jos-pamokoms/%C4%AFvair%C5%ABs/

http://ramutesklase.tk/dokumentai/1443028733.gif