Pamokų laikas

Pamokų laikas

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 12:00 – 12:45


Reklamos

lietuva

https://www.parodamokykla.lt/
EMA
LMNSC


mukis 
mukis


mukis 

mukis

MAŽASIS DIKTANTAS


http://ramutesklase.tk/dokumentai/image123.jpg

 
galvokzaliai

mukis 

mukis
mukis 

mukis

img


img
img
imgMokytojoms

Metodinė priemonė „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“.

Metodinė priemonė parengta atsižvelgiant į naujausią teorinę literatūrą bei tarptautinių skaitymo gebėjimų tyrimų (PIRLS, PISA ir kt.) išvadas ir rekomendacijas, vadovaujantis Bendrosiose pradinio ugdymo programose numatytais lietuvių kalbos ugdymo reikalavimais. Šia priemone siekiama padėti pradinių klasių mokytojams suprasti, kokių skaitymo gebėjimų labiausiai trūksta jų vaikams ir kodėl, bei pateikti įrankius, padėsiančius siekti geresnių skaitymo rezultatų jų klasėse. Metodinėje priemonėje pateiktas skaitymo ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais mokytojui, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kitus gebėjimus. Pateikiamos užduotys padės ugdyti ne tik kalbinius (skaitymo technikos, teksto suvokimo, interpretavimo ir kt.) gebėjimus, bet ir pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę, socialinę kompetencijas. 

Mąstymo žemėlapiai matematikos pamokose

zemelapis

Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės ir iššūkiai

zmogelius
Žemėlapių kortelės

Naujausi leidiniai


Nuotoliniai mokymosi kursai pedagogams:

https://www.pedagogas.lt/renginiai


Virtuali mokymosi aplinka „Kūrybos aikštė". http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma_pradzia/                                             


Naudinga informacija pamokoms ir galimybė pasidalinti patirtimi.

http://vaizdopamokos.lt/mokytojams/


Nemažai video, žaidimų mokinukams ir kt. medžiagos pamokoms...

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones


Svetainės

 http://klaipedospradinukai.jimdo.com/

 


Puslapis, kuriame daug naudingos informacijos pamokoms. http://atviras-langas.blogspot.lt/


Tai turtinga ir naudinga svetainė, kurioje daug įdomios medžiagos ir siuntinių įvairiomis temomis
http://kristianaweebly.weebly.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medžiaga iš Ramutės Bytautės seminaro "Tyrinėk, stebėk, atrask"M. Mažvydo progimnazijoje 

http://klaipedospradinukai.jimdo.com/id%C4%97jos-pamokoms/%C4%AFvair%C5%ABs/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------