Pamokų laikas

Pamokų laikas

1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 12:00 – 12:45


Progimnazijos tinklapis

Reklamos

lietuva

https://www.parodamokykla.lt/
EMA
LMNSC


mukis 
mukis


mukis 

mukis

MAŽASIS DIKTANTAS


http://ramutesklase.tk/dokumentai/image123.jpg


mukis 
mukis 
galvokzaliai

mukis 
mukis
mukis
mukis 

mukis

img

img
img
img
imgApie mokyklą

              000
           mazvydas           Mokykla Pempininkų mikrorajono vaikams duris atvėrė— 1972 m. rugsėjo 1 d.

1994 m. gruodžio 8 d. miesto Valdybos nutarimu mokykla pavadinta Martyno Mažvydo vardu.

2000 m. reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2011 m. progimnazija.

 Nuo 2000 m. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijai vadovauja direktorius Vytautas Dumčius.


MOKYKLA SIEKS: 

- garantuoti saugias darbo ir tobulėjimo sąlygas vaikams ir darbuotojams;
- puoselėti asmens vidinę kultūrą, jo sąžinės ir minties laisvę, solidarumą, toleranciją, pilietiškumą, pagarbą žmogiškumui, tiesai ir - išminčiai;
- rūpintis tautos istorijos, tradicijų, kultūros puoselėjimu.
Mokinių poreikius mokykla tenkins sumaniai ir kūrybiškai taikydama įvairius pažangius mokymo metodus. Mokiniai gaus gilų ir tvirtą išsilavinimą, turės palankias sąlygas saviraiškai, įvairiam estetiniam lavinimuisi. Mokykloje dirbs aukštos dalykinės ir pedagoginės kompetencijos pedagogai, kurie aktyviai dalyvaus mokyklos kaitos procese, dirbs kūrybiškai, nuolat kels dalykinę kvalifikaciją, bus pavyzdžiu mokiniams ir jaunesniems kolegoms. Pedagogų komanda bus vienalytė, besijungianti tarpusavio supratimo, glaudžios partnerystės principais, sugebanti susidaryti puikų psichologinį klimatą.
Mokykla stengsis tapti kuo atviresne visuomenei, tėvams, padės jiems įsijungti į mokyklos gyvenimą. Visų mokyklos bendruomenės narių pastangos bus nukreiptos kurti ir tobulinti mokyklos kultūrą, vertybių, įsitikinimų ir nuostatų sistemą.. 

MOKYKLA TIKI, KAD 
MOKINYS:
- ateis nuoširdus ir nusiteikęs siekti mokslo žinių; 
- sieks pažinti save ir supantį pasaulį bei surasti savo vietą jame;
- už durų paliks pyktį, neapykantą ir visus blogus įpročius;
- visuomet bus aktyvus, kūrybingas ir nuolat klausiantis;
-sieks tiesos, gėrio ir pats bus jų nešėju.
MOKYTOJAS:
- bus aukštos vidinės kultūros; 
- mylės ir rūpinsis kiekvienu mokiniu, bus jam vyresniuoju patarėju bei užuovėja nuo žiauraus kasdienybės pasaulio;.
- nuolat bus pasiruošęs permainoms ir aktyviai jose dalyvaus;.
- nuolat tobulins ir kels savo dalykinę kvalifikaciją;.
- išmes tuščias ambicijas, nepasitikėjimą, nesileis intriguojamas ir bus Mokytojas iš didžiosios raidės.

Mokyklos esminė pareiga – suteikti mokiniui tvirtą pagrindinį išsilavinimą bei išmokyti jį saugiai jaustis besikeičiančioje visuomenėje. 
Todėl mūsų mokyklos misija: 
-ugdyti gerą, dorą, savarankišką ir laisvą asmenybę;
-ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį, sugebantį įsilieti į naujos kartos
visuomenę, padėti atsiskleisti žmogiškosioms vertybėms;
-išmokyti mokinį lanksčiai spręsti kasdienines problemas;
-suteikti valstybinius mokymo standartus atitinkantį žinių lygį;
-sudaryti sąlygas mokytis judėjimo negalią turintiems vaikams;
-būti savo mikrorajono, miesto sociokultūros židiniu.

 zr. 

Martyno Mažvydo progimnazija - sumani mokykla, kurioje gera mokytis ir būti.